język polski english

Zapytania ofertowe

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus zapytania ofertowe naszej firmy (zwane „eRFX”). Charakterystyczną cechą tych transakcji jest brak zawiązania umowy. Służą głównie w celu rozpoznania ilości i możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na danych asortyment przez dostawców.

Aby przejść na stronę zapytania ofertowego na platformie Open Nexus, kliknij dany wiersz.


   copyright © Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o. design by actinet.pl